Komórki organizacyjne KPP Kołobrzeg - Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu

Komórki organizacyjne KPP Kołobrzeg

Komórki organizacyjne KPP Kołobrzeg

                                       DYŻURNY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI

                             W KOŁOBRZEGU

                                   tel. 47 78 46 512 lub 47 78 46 511

 

                                       SEKRETARIAT

                                     KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI

                                        W KOŁOBRZEGU

                                             tel. 47 78 46 505 

                              e-mail : sekretariat.kolobrzeg@sc.policja.gov.pl 

 

                                WYDZIAŁ PREWENCJI 

                                         P.O. Naczelnik - podkom. Arkadiusz Kowalski

                                               tel. 47 78 46 520

                                          P.O Zastępca Naczelnika - asp.Łukasz Pierzchalski (email : lukasz.pierzchalski@sc.policja.gov.pl)

                                              tel. 47 78 46 530

                                       Kierownik Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego -  mł.asp. Michał Krzesiński

                                             tel. 47 78 46 522

                                 Kierownik Rewiru Dzielnicowych - p.o. st.asp.Bartosz Filipowicz

                                              tel. 47 78 46 521

                                           WYDZIAŁ PREWENCJI 

                                               tel.47 78 46 546

                                WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO

                               p.o. Naczelnik asp.szt. Robert Piecyk

                                              tel. 47 78 46 570

                                        Asystent  Ogniwa Ruchu Drogowego - mł.asp. Janusz Kobylak (email : janusz.kobylak@sc.policja.gov.pl)

                                             tel. 47 78 46 556

 

 

 

                                           WYDZIAŁ KRYMINALNY

 

                            Naczelnik -  nadkom. Joanna Chruściel
                                 tel. 47 78 46 540
 
                        Zastępca Naczelnika - p.o. asp. Dawid Czajka

                                tel. 47 78 46 599

 
                      kierownik Referatu Dochodzeniowo śledczego - p.o. asp.szt.Małgorzata Mężyk-Gęsiarz
                                 tel. 47 78 46 579
 
                     kierownik Referatu Operacyjno-Rozpoznawczego - asp. Kryspin Kałwak
                                tel. 47 78 46 577

                 kierownik Referatu do Walki z Korupcja i Przestepczościa Gospodarczą -mł .asp. Paweł Prejsewicz
                                tel. 47 78 46 551

                          SEKRETARIAT WYDZIAŁU DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZEGO

                   tel.47 78 46 545

 

                                Posterunek Policji w Dźwirzynie 

                   tel. 47 78 46 594

                              Posterunek Policji w Gościnie 

                      tel.  47 78 46 671

                              Posterunek Policji w Rymaniu 

                       tel. 47 78 46 676

                              Posterunek Policji w Ustroniu Morskim

                        tel. 47 78 46 686

                                   Posterunek Policji w Dygowie

                                              tel. 47 78 46 664