Przeciwdziałanie przemocy

Instytucje pomocowe

Baza teleadresowa podmiotów realizujących zadania zlecone z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu:

1.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 66 , 

Kontakt telefoniczny:tel. (94) 35 120 89 (Anna Stasiewicz; pracownik ds. obsługi administracyjno - technicznej Zespołu)tel. (94) 35 131 22 (sekretariat GOPS w Gościnie)

tel. (94) 35 120 89 (pracownicy socjalni)

 

2.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymaniu ul. Szkolna 7 ,78-125  RYMAŃ,

tel. (94) 35 83  234, Fax. (94) 35 83 234

 

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w SIEMYŚLU, ul. Kołobrzeska 14

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

telefon centrala 94 35 88 239

e-mail: ops-lewandowska@siemysl.pl, telefon 94 35 88 340

e-mail: ops-dlugaszek@siemysl.pl , telefon 94 35 88 342

e-mail: ops-bereda@siemysl.pl , telefon 94 35 88 345

 

PUNKCIE KONSULTACYJNYM W SIEMYŚLU - Dom Kultury w Siemyślu, ul. Szkolna 19, 

w każdy wtorek tygodnia w godzinach 18.00 – 20.00

 

ZESPOLE SZKÓŁ W SIEMYŚLU - pedagog szkolny

telefon 94 35 88 025, 94 35 88 201

 

PRZYCHODNI LEKARZY RODZINNYCH W SIEMYŚLU, ul. Kołobrzeska 12

telefon 94 35 880 21

 

PRZYCHODNI TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W KOŁOBRZEGU, ul. Okopowa

telefon 94 35 22 637

 

4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim  ul. Osiedlowej 2 B w Ustroniu Morskim nr tel. 94 35 14 176. Zgłoszenia przyjmowane są również drogą elektroniczną na wskazany adres email i.poznanska@ustronie-morskie.pl

 

5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dygowie ul. Kolejowa 1,78-113 Dygowo,tel. 94 35 84 469 , fax. 94 712 61 10 , tel. prac. Socj. 94 35 84 558 , e-mail: gops@dygowo.pl

 

6. Osoby dotknięte przemocą w rodzinie mogą zwrócić się o pomoc do Punktu Konsultacyjnego Przeciwdziałania Przemocy i Spraw Społecznych. W Punkcie udzielane są bezpłatne porady prawne i psychologiczne.

 

Dyżury przez cały rok pełnią:

 

Punkt Konsultacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy

Osoby z rodzin, w których występuje przemoc mogą zwrócić się o pomoc do Punktu Konsultacyjnego Przeciwdziałania Przemocy i Spraw Społecznych, który mieści się w budynku Centrum Spraw Społecznych przy ulicy Okopowej 15A, pok. Nr 2 na parterze tel.: 94 36 71 145. W Punkcie udzielane są bezpłatne porady prawne i psychologiczne.

Dyżury przez cały rok pełnią:

  • Radca prawny - Mariola Maksymowicz

    • wtorek - 14.30 – 16.30

    • środa - 13.10 do 15.10

  • Psycholog - Jan Lewandowski

    • poniedziałek - 15.30 - 17.30

    • środa - 8.00 - 10.00

 

 

 

7.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,Adres: Kołobrzeg , ul.Trzebiatowska 48B ,Telefon : 094 35 42 568 fax.094 35 45186 ,e-mail: gops.kol@post.pl

Czynny codziennie od godz.7:30 do 15:30

 

 

8.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , ul. Kamienna 3 ,78-100 Kołobrzeg ,tel. 94 354 80 66

94 354 80 52

 

9. Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz ich Rodzin i Przyjaciół "Feniks" w Kołobrzegu - Grupa Wsparcia dla osób Dotkniętych przemocą

  Kołobrzeg ul. Warszawska 15 tel. 94 35 180 62

 

 

 

Jesteś osobą doznającą przemocy, stosującą przemoc albo świadkiem przemocy zadzwoń!

 

 

 

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie wdraża w życie  nową inicjatywę skierowaną do mieszkańców naszego województwa uruchamiając Telefon Pomocowy nr 511860512. Linia ta przeznaczona jest  dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, stosujących przemoc a także dla  zainteresowanych przeciwdziałaniem tego typu zjawiskom.

                                                     141211telefon pomocowy

Od początku grudnia 2014 uruchomiony został Telefon Pomocowy nr 511860512 ( opłata za połączenie w/g stawek operatora sieci). Numer ten  obsługiwany jest  od pn.-pt.  w godzinach 7:30 - 15:30 przez Wojewódzkiego Koordynatora Realizacji Procedury Niebieskiej Karty asp. Agatę Rybacką-Stiller. Po godz.15:30 oraz w weekendy będzie można pozostawić wiadomość nagrywając się na automatyczną sekretarkę. 

 

Pod w/w numerem telefonu będzie można: 

- uzyskać kompleksową informację dotyczącą zadań realizowanych przez Policję w ramach procedury Niebieskiej Karty,

-  zgłosić przemoc w rodzinie,

- uzyskać informację, jakie instytucje w tego typu przypadkach udzielają pomocy oraz jakie są ich kompetencję, 

- zasięgnąć porady w temacie, jak " wyjść" z przemocy,  jak przeciwdziałać takim zjawiskom, 

 

Numer Telefonu Pomocowego wraz z logo będzie umieszczony na głównej stronie internetowej  KWP Szczecin  pod adresemwww.szczecin.kwp.gov.pl


 

 

 

Powrót na górę strony