Policja na straży środowiska naturalnego Kołobrzeskiego Pasa Nadmorskiego

.

Operacja pn. „Policja na straży środowiska naturalnego Kołobrzeskiego Pasa Nadmorskiego”, współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo