Aktualności

ODPRAWA ROCZNA. POLICYJNE PODSUMOWANIE 2022 ROKU

Data publikacji 09.02.2023

09 lutego 2023 r. w Komendzie Powiatowej Policji w Kołobrzegu odbyła się odprawa podsumowująca stan bezpieczeństwa na terenie powiatu oraz efekty pracy funkcjonariuszy w minionym roku. W odprawie uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie nadinsp. Tomasz Trawiński. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele władz samorządowych i Prokuratury.

Odprawę rozpoczęto uroczystym przywitaniem przybyłych gości oraz kadry kierowniczej kołobrzeskiej komendy. Komendant Powiatowy Policji w Kołobrzegu insp. Dariusz Hoc zaprezentował wyniki osiągnięte przez policjantów realizujących działania na terenie powiatu. Przedstawił dane odnoszące się do pionu kryminalnego, prewencji i ruchu drogowego. Komendant wspomniał także o czynniku mającym wpływ na poprawę stanu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu jakim były działania prewencyjne i profilaktyczne.

W trakcie wystąpienia Komendant podziękował funkcjonariuszom oraz przedstawicielom władz samorządowych i Prokuratury za codzienną współpracę z naszą jednostką.

W przemówieniach zaproszonych gości podsumowujących odprawę wybrzmiały podziękowania dla wszystkich policjantów i pracowników naszej jednostki za ich profesjonalną i pełną zaangażowania pracę w minionym roku.

Praca mundurowych z powiatu kołobrzeskiego została pozytywnie oceniona również przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie nadinsp. Tomasza Trawińskiego, który podziękował wszystkim funkcjonariuszom za zaangażowanie i pracę na wysokim poziomie oraz przedstawił główne kierunki pracy na 2023 rok.

 

 

Powrót na górę strony