Aktualności

Kontrole odległości pomiędzy pojazdami

Data publikacji 25.01.2023

Policjanci z drogówki sprawdzają, czy kierowcy stosują się do nowych przepisów i utrzymują prawidłowy odstęp pomiędzy pojazdami na drodze ekspresowej. W tym celu mundurowi korzystają z laserowych mierników prędkości z funkcją pomiaru odległości między pojazdami. Nowe przepisy zakazujące jazdy „na zderzaku” na autostradach i drogach szybkiego ruchu mają zwiększyć bezpieczeństwo i poprawić komfort jazdy.

Z policyjnych statystyk wynika, że niezachowanie odpowiedniego odstępu od poprzedzającego pojazdu jest jedną z najczęstszych przyczyn wypadków na drogach. Od czerwca 2021 roku przepisy dokładnie określają minimalny odstęp od pojazdu jadącego przed nami na drogach ekspresowych oraz autostradach. Zgodnie z art. 19 pkt 3a Ustawy Prawo o ruchu drogowym: „Kierujący pojazdem podczas przejazdu autostradą i drogą ekspresową jest obowiązany zachować minimalny odstęp między pojazdem, którym kieruje, a pojazdem jadącym przed nim na tym samym pasie ruchu. Odstęp ten wyrażony w metrach określa się jako nie mniejszy niż połowa liczby określającej prędkość pojazdu, którym porusza się kierujący, wyrażonej w kilometrach na godzinę. Przepisu tego nie stosuje się podczas manewru wyprzedzania.” Przykładowo, gdy jedziemy z prędkością 140 km/h, odstęp powinien wynieść minimum 70 m, gdy poruszamy się 120 km/h – 60 m.
Przez cały tydzień prowadzone będą wzmożone działania związane z ujawnianiem tego typu wykroczeń drogowych. W tym celu funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego KPP Kołobrzeg wykorzystują laserowe mierniki prędkości z funkcją pomiaru odległości między pojazdami. Jeden patrol dokonuje pomiaru, a kilkaset metrów dalej kolejny zatrzymywali sprawców wykroczeń. Mandat, jaki można otrzymać kierowca, który jedzie za innym pojazdem „na zderzaku”, może wynieść nawet 500 zł.

  • umundurowany policjant ruchu drogowego trzymający urządzenie do pomiaru prędkości stojący na wiadukcie, w oddali droga
  • umundurowany policjant ruchu drogowego trzymający urządzenie do pomiaru prędkości stojący na wiadukcie, w oddali droga
  • umundurowany policjant ruchu drogowego trzymający urządzenie do pomiaru prędkości stojący na wiadukcie, w oddali droga
Powrót na górę strony