Aktualności

Bezpieczny pieszy

Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego w przeciwieństwie do kierujących samochodami, nie są osłonięci karoserią pojazdu, nie mogą też liczyć na działanie poduszek powietrznych czy też pasów bezpieczeństwa. Mogą jednak w trosce o własne bezpieczeństwo zapewnić sobie dodatkową ochronę poprzez noszenie różnego rodzaju elementów odblaskowych, czy też prawidłowe wyposażenie roweru co w istotnym stopniu wpływa na pozostawanie widocznym dla innych uczestników ruchu, a tym samym sprawia, że ryzyko potrącenia maleje do minimum.

PRZYPOMINAMY o zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa przez PIESZYCH :

Należy pamiętać, że pieszy jest równoprawnym uczestnikiem ruchu drogowego, podobnie jak kierujący pojazdem , a więc korzysta nie tylko z określonych praw, ale również spoczywają na nim pewne obowiązki.

Warto pamiętać, że pieszy to nie tylko osoba znajdująca się poza pojazdem i nie wykonująca na niej robót, ale również osoba prowadząca, ciągnąca lub pchająca rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny , inwalidzki, poruszająca się w wózku inwalidzkim jak też osoba w wieku do 10 lat kierująca rowerem pod opieką osoby dorosłej.

Należy przede wszystkim korzystać z wyznaczonych przejść dla pieszych, gdyż miejsca te zapewniają pieszym bezpieczeństwo na najwyższym poziomie.

Nie wchodzimy z „marszu”, zawsze należy się upewnić czy nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, nawet na przejściach dla pieszych.

Oceńmy właściwie prędkość nadjeżdżającego pojazdu i odległość w jakiej się od nas znajduje.

STÓJ na czerwonym, IDŹ tylko na zielonym!

Nie ryzykuj ! - pieszy w kontakcie z pojazdem jest z góry na straconej pozycji.

Powrót na górę strony