Aktualności

„Nie daj się kupić, nie jesteś na sprzedaż”

Data publikacji 18.01.2023

Policjanci dołączyli do realizacji projektu „Nie daj się kupić, nie jesteś na sprzedaż” wraz z Fundacją Czas Wolności. Wspólnie odwiedzali szkoły średnie na terenie powiatu kołobrzeskiego i edukowali w zakresie przestępstw handlu ludźmi.

Przestępstwo handlu ludźmi jest formą współczesnego niewolnictwa, stanowiącą jedną z najcięższych zbrodni, rażąco godzącą w podstawowe prawa człowieka. Jest przestępstwem wieloczynnościowym naruszającym niezbywalne prawo każdego człowieka do wolności i godności zagwarantowanej przez liczne porozumienia międzynarodowe, a także przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej.

W związku z tym, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu dołączyli do realizacji projektu „Nie daj się kupić, nie jesteś na sprzedaż” wraz z Fundacją Czas Wolności, który jest finansowany przez Fundusz Sprawiedliwości.

Dzięki możliwości współpracy policjanci i zaangażowane osoby z Fundacji Czas Wolności prowadzili w szkołach średnich, na terenie powiatu kołobrzeskiego, zajęcia edukacyjno-profilaktyczne. Na spotkaniach z uczniami uświadamiano czym jest przestępstwo handlu ludźmi, jakie są metody werbowania sprawców i formy zniewolenia we współczesnym niewolnictwie. Ważny elementem spotkania było także omówienie niezbędnych zachowań, które mogą uchronić przed staniem się ofiarom handlu ludźmi.

Powrót na górę strony