Aktualności

Debata społeczna w Regionalnym Centrum Kultury w Kołobrzegu – funkcjonariusze spotkali się z seniorami, by porozmawiać o bezpieczeństwie

Data publikacji 24.05.2022

Dziś w Kołobrzegu w Regionalnym Centrum Kultury odbyła się debata społeczna z cyklu „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. W spotkaniu brali udział przedstawiciele Policji, Straży Pożarnej, samorządów i przede wszystkim kołobrzescy seniorzy z klubów seniora. Debata miała na celu podwyższenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, uświadomienie ilości i charakterystyki zagrożeń oraz wskazanie właściwych postaw w celu ich eliminowania i zapewnienia bezpieczeństwa.

Debaty społeczne prowadzone przez funkcjonariuszy Policji mają na celu przede wszystkim omówienie zagadnień, które w danej społeczności są szczególnie ważne pod względem bezpieczeństwa. Takie spotkanie zostało zrealizowane przez Komendę Powiatową Policji w Kołobrzegu w Regionalnym Centrum Kultury w Kołobrzegu. Uczestnikami debaty byli podopieczni klubów Seniora I i II z Kołobrzegu oraz Kołobrzeskiego Dziennego Domu Pomocy dla Seniorów, którzy na spotkaniu zjawili się bardzo licznie. Na debacie obecni byli zaproszeni goście m.in. Prezydent Kołobrzegu Pani Anna Mieczkowska, Wicestarosta Kołobrzeski Pan Jacek Kuś, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu st. kpt. Krzysztof Azierski, Komendant Powiatowy Policji w Kołobrzegu insp. Dariusz Hoc i I Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Kołobrzegu podinsp. Krzysztof Rosiak, Kierownik Działu Aktywizacji i Integracji Społecznej MOPS Kołobrzeg Pani Teresa Gębczyńska.

Obszary tematyczne spotkania dotyczyły zdarzeń jakie miały miejsce w Kołobrzegu i dotknęły osoby starsze, w tym oszustw „na wnuczka/policjanta”, kradzieży i włamań. Funkcjonariusze wskazywali jak postępować, by nie paść ofiarą tego typu przestępstw. Na debacie zwrócono szczególną uwagę na bezpieczeństwo w ruchu drogowym, głównie postępowanie przy przejściach dla pieszych, obowiązkach rowerzystów i roli odblasków w zapewnieniu bezpieczeństwa na drodze. Przedstawiciel Straży Pożarnej zwracał uwagę na korzystanie z urządzeń elektrycznych w domu, zaznaczając za szczególnie ważne ich konserwację i odpowiednie użytkowanie. Podkreślano także wagę upowszechnienia Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikacji „Moja Komenda” ułatwiającej kontakt z dzielnicowym.

Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze, wiele osób zabierało głos i na własnych przykładach wskazywało, jak ważna jest wiedza z zakresu bezpieczeństwa. Seniorzy zgodnie stwierdzili, że takie spotkania są im potrzebne i muszą być realizowane w przyszłości.

 • scena, na scenie przedstawiciele policji i straży pożarnej, z tyłu pulpit z tłem debata społeczna i logo policji kołobrzeg
 • starsze osoby na widowni
 • pan starosta i pani prezydent na widowni
 • scena, na scenie przedstawiciele policji i straży pożarnej, z tyłu pulpit z tłem debata społeczna i logo policji kołobrzeg
 • starsze osoby na widowni,
 • scena, na scenie przedstawiciele policji i straży pożarnej, z tyłu pulpit z tłem debata społeczna i logo policji kołobrzeg
 • starsze osoby na widowni,
 • scena, na scenie przedstawiciele policji i straży pożarnej, z tyłu pulpit z tłem debata społeczna i logo policji kołobrzeg
 • starsze osoby na widowni,
 • starsze osoby na widowni, scena, na scenie przedstawiciele policji i straży pożarnej, z tyłu pulpit z tłem debata społeczna i logo policji kołobrzeg
 • , na scenie przedstawiciel policji
 • scena, na scenie przedstawiciele policji i straży pożarnej, z tyłu pulpit z tłem debata społeczna i logo policji kołobrzeg
 • starsze osoby na widowni,
 • scena, na scenie przedstawiciele policji i straży pożarnej, z tyłu pulpit z tłem debata społeczna i logo policji kołobrzeg
 • starsze osoby na widowni, scena, na scenie przedstawiciele policji i straży pożarnej, z tyłu pulpit z tłem debata społeczna i logo policji kołobrzeg
Powrót na górę strony