Aktualności

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY: Sprawdzamy stan dróg i oznakowania przed pierwszym dzwonkiem

Jak co roku, przed rozpoczęciem roku szkolnego, funkcjonariusze kołobrzeskiej drogówki przeprowadzają lustrację dróg w obrębie placówek oświatowych. Dokonywanie sprawdzeń oznakowania poziomego i pionowego w takich miejscach jest istotnym elementem pracy policjantów, gdyż zwiększa poziom bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Z uwagi na zbliżający się początek roku szkolnego funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego KPP Kołobrzeg dokonują sprawdzeń w rejonach szkół, przedszkoli i innych  placówek oświatowych. Policjanci zwracają szczególną uwagę na prawidłowość oznakowania poziomego i pionowego, ich czytelność i zasadność ustawienia. O każdej nieprawidłowości, która może mieć wpływ na bezpieczeństwo, niezwłocznie powiadamiają zarządcę drogi. Funkcjonariusze zwracają uwagę na widoczność przejść dla pieszych i ich oznakowanie, w tym prawidłowość działania sygnalizacji świetlnej.

Apelujemy, by wszyscy uczestnicy drogi w rejonie placówek oświatowych zachowywali się szczególnie ostrożnie. Pragniemy, by pierwszy dzwonek usłyszało każde dziecko, dlatego przypominamy o bezwzględnym przestrzeganiu przepisów ruchu drogowego!

  • umundurowany policjant ruchu drogowego na drodze
  • umundurowany policjant ruchu drogowego na drodze
  • umundurowany policjant ruchu drogowego na drodze
  • umundurowany policjant ruchu drogowego na drodze