Bezpieczny przejazd - Szlaban na ryzyko! - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu

Aktualności

Bezpieczny przejazd - Szlaban na ryzyko!

To już kolejny rok kampanii zainicjowanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pn. „Bezpieczny przejazd – Szlaban na ryzyko!”. W ramach prowadzonej kampanii funkcjonariusze policji wraz z Służbą Ochrony Kolei prowadzą akcję informacyjno-edukacyjną pn. „Bezpieczny Piątek” mającą na celu uświadamianie kierowców o zagrożeniach i nieprawidłowych zachowaniach w obrębie przejazdów kolejowych.

Celem kampanii zainicjowanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pn. „Bezpieczny przejazd- Szlaban na ryzyko!” jest podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych i terenach kolejowych. Do kampanii w ramach akcji „Bezpieczny piątek” przyłączyła się kołobrzeska Policja wraz z Służbą Ochrony Kolei. Wspólne patrole służb w rejonach przejazdów kolejowych pozwalają na podniesienie poziomu bezpieczeństwa, funkcjonariusze podczas kontroli przypominają kierowcom o zagrożeniach i nieprawidłowych zachowaniach w obrębie przejazdów.

Przypominamy o kilku zasadach przed przejechaniem przez przejazd kolejowo-drogowy:

- zbliżając się do przejazdu kolejowego czy przejeżdżając przez niego zachowaj szczególną ostrożność;

- przed wjechaniem na tory upewnij się czy nie zbliża się pojazd szynowy;

- wjazd na przejazd jest dozwolony dopiero w momencie całkowitym podniesieniu się rogatek i wyłączeniu sygnalizacji przejazdowej;

- jedz z taką prędkością, abyś w każdej chwili mógł zatrzymać pojazd;

- w razie unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym niezwłocznie usuń go z torowiska, a jeżeli to niemożliwe szybko opuść pojazd.

- nie próbujmy objeżdżania opuszczonych zapór, wjeżdżania na przejazd gdy brak jest miejsca do kontynuowania jazdy i wyprzedzania innych pojazdów na przejeździe.

  • przejazd kolejowy, oznakowany radiowóz policji
  • przejazd kolejowy, oznakowany radiowóz policji, pojazd słuzby ochrony kolei, policjant i funkcjonariusze SOK
  • przejazd kolejowy, oznakowany radiowóz policji, pojazd słuzby ochrony kolei, policjant i funkcjonariusze SOK
  • przejazd kolejowy, oznakowany radiowóz policji
  • przejazd kolejowy, oznakowany radiowóz policji