WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ZDARZENIU DROGOWYM

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ZDARZENIU DROGOWYM

Zaświadczenie o zdarzeniu drogowym potrzebne uczestnikowi zdarzenia np. w celu dochodzenia swoich praw przed sądem można uzyskać w KPP Kołobrzeg po uprzednim wypełnieniu odpowiedniego zaświadczenia oraz okazaniu dowodu wpłaty opłaty skarbowej lub po przesłaniu e-mailem skanu zaświadczenia i dowodu uiszczenia stosownej opłaty skarbowej. Korespondencję w tej sprawie należy kierować na adres e-mail: janusz.kobylak@sc.policja.gov.pl. Więcej informacji pod nr tel. 47 78 46 570.

Powrót na górę strony