PATROLE WODNE - AKTUALNOŚCI - Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu

AKTUALNOŚCI

PATROLE WODNE

Kołobrzescy policjanci wspólnie z ratownikami WOPR pomimo zakończonego sezonu wodnego przeprowadzają analizę bezpieczeństwa na akwenach wodnych pod kątem ochrony życia i zdrowia a także ochrony środowiska.

Rejon działania wspołnych ptroli obejmuje dorzecze „Parsęty” kanał drzewny , porty Jachtowy i Rybacki , obszar „Natura 2000”. Pod tym kątem w przyszłym roku planowane są również swspólne szkolenia i kolejne kontrole wód na terenie powiatu kołobrzeskiego. Patrole trudno dostępnych miejsc można było wykonać dzięki zakupie dla kołobrzeskiej jednostki pojazdu terenowego w ramach programu „Policja na straży środowiska naturalnego kołobrzeskiego pasa nadmorskiego” zrealizowanemu w ramach projektu PO Ryby oraz WFOŚ i GW.