Emeryci Renciści - Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu

Emeryci Renciści

Emeryci Renciści


 

logo          STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH

       KOŁO POWIATOWE W KOŁOBRZEGU

       78-100 KOŁOBRZEG UL. KILIŃSKIEGO 20

      I PIĘTRO

 

SKŁAD ZARZĄDU :

Adam Czachert - Prezes

Józef Murias - Z-ca Prezesa , Skarbnik

Zdzisław Przybysz - członek

Danuta Petrykowska- członek

Bogdan Szuchniewicz - sekretarz

 

                            Biuro czynne:

                                            wtorek godz. 11.00 - 12.00

                                            

                                            Telefon do biura : 94  35 33 620

                                            Serdecznie zapraszamy wszystkich emerytów i rencistów policyjnych.