Służba w Policji - zostań jednym z nas! - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu

Aktualności

Służba w Policji - zostań jednym z nas!

Kołobrzeska policja zachęca zainteresowane osoby wstąpieniem w jej szeregi. W służbie policjanta zakres zadań jest bardzo szeroki, a różnorodność pracy umożliwia realizację różnych pasji i ambicji. To zawód, który daje możliwość pracy w różnych komórkach organizacyjnych, rozwoju, nauki, realizacji własnych zainteresowań.

Dlaczego warto wstąpić do Policji?

Policja, jako ogólnopolski pracodawca, oferuje:

  • ciekawą, satysfakcjonującą służbę;
  • stabilne, stałe zatrudnienie;
  • wysoki poziom nauczania w szkołach policyjnych;
  • nagrody roczne, motywacyjne, jubileuszowe;
  • prawa emerytalne po 25 latach służby;
  • możliwość doskonalenia zawodowego;
  • możliwość rozwoju zawodowego;
  • prestiż zatrudnienia;
  • służbę w organizacji zaufania społecznego i szeroki wybór specjalizacji;
  • wyjątkową rolę społeczną – bycie policjantem to nie tylko zawód, jest to służba społeczeństwu;

 

Jednocześnie informujemy, że Komendant Główny Policji ustalił terminy przyjęć do służby w Policji na rok 2021.

Terminy przyjeć w województwie zachodniopomorskim:

23 lutego 2021

20 kwietnia 2021

13 lipca 2021

15 września 2021

3 listopada 2021

30 grudnia 2021

 

Osoby zainteresowane służbą w Policji mogą składać osobiście dokumenty aplikacyjne w Komendzie Powiatowej Policji w Kołobrzegu, ul. Kilińskiego 20

WYMAGANE DOKUMENTY DO SŁUŻBY W POLICJI:
 •    podanie o przyjęcie do służby w Policji – adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie,
 •    wypełniony kwestionariusz osobowy,
 •    kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 •    kserokopia dowodu osobistego, prawa jazdy i książeczki wojskowej ( dotyczy mężczyzn).

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:
 •    obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
 •    który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 •    korzystający z pełni praw publicznych;
 •    posiadający co najmniej średnie wykształcenie;
 •    posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
 •    dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Wprowadzony został nowy druk "Kwestionariusza osobowego kandydata do sużby". Aktualny druk kwestionariusza udostępniony został do pobrania na stronie zachodniopomorska.policja.gov.pl