Aktualności

WOLNE ETATY W KOŁOBRZESKIEJ POLICJI, WZNOWIONO NABÓR.

Nabór do służby w Komendzie Powiatowej Policji w Kołobrzegu. Prawie 4.000 zł na start "na rękę" Zgodnie z decyzją Komendanta Głównego Policji z dniem 03 czerwca 2020 roku zostało wznowione przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji.

W Komendzie Powiatowej Policji w Kołobrzegu w związku z przejściem na emeryturę f-szy, którzy nabyli już prawa emerytalne, wznowiono procedurę naboru do służby.

Zainteresowani pracą w Policji  mogą składać dokumenty bezpośrednio w KPP w Kołobrzegu lub e-mailem (szczegóły na stronie internetowej www.zachodniopomorska.policja.gov.pl).

 

Wymogi, które musi spełniać kandydat:

 

- obywatelstwo polskie,

- minimum wykształcenie średnie,

- nieposzlakowana opinia,

- bez prawomocnego wyroku sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

- pełnia praw publicznych,

- zdolność fizyczna i psychiczna do służby.

 

Wynagrodzenie:

 

- kursant ( podczas 6-miesięcznego kursu podstawowego )  - 2740 zł netto

- policjant ( po ukończeniu kursu podstawowego )              - 3620 zł netto

 

osoby, które nie ukończyły 26. roku życia:

 

- kursant ( podczas 6-miesięcznego kursu podstawowego )  - 2960 zł netto

- policjant ( po ukończeniu kursu podstawowego )              - 3940 zł netto

 

                                                                                                  plus dodatek za wysługę lat

 

Kontakt: KPP Kołobrzeg - tel. 47 78 46 611 lub 612

                                            pok. 213