ZAKOŃCZENIE ADAPTACJI W POWIECIE KOŁOBRZESKIM - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu

Aktualności

ZAKOŃCZENIE ADAPTACJI W POWIECIE KOŁOBRZESKIM

Komendant Powiatowy Policji w Kołobrzegu mł. insp. Dariusz Hoc podziękował młodym policjantom oraz ich opiekunom za realizację adaptacji zawodowej.

W sumie 6 policjantów od marca br. realizowało adaptację zawodową w kołobrzeskiej jednostce. Policjantami pełniącymi funkcje opiekunów było 2 policjantów z Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie. Młodzi policjanci wykazali się rzetelnością w wykonywanych obowiązkach.
W trakcie przeprowadzonych służb młodzi policjanci między innymi zatrzymali kilka osób poszukiwanych nakazami wydanymi przez Sąd Rejonowy w Kołobrzegu oraz prowadzili działania wymierzone w zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa obywateli, oraz ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS CoV-2. Przez ostatnie tygodnie jednym z podstawowych zadań mundurowych było zapobieganie i ujawnianie sprawców wykroczeń szczególnie uciążliwych dla mieszkańców naszego powiatu.

Służby przez nich pełnione odbywały się w systemie zmianowym, głównie w patrolach pieszych. Policjanci monitorowali rejony parków, placów zabaw i głównych ciągów komunikacyjnych. Zwracali także uwagę na miejsca newralgiczne, gdzie najczęściej dochodzi do zakłócania porządku.
Uroczyste zakończenie adaptacji zawodowej policjantów obyło się w świetlicy jednostki. Komendant Powiatowy Policji w Kołobrzegu mł. insp. Dariusz Hoc podziękował policjantom za wzorowo pełnioną służbę i za zaangażowanie w poprawę bezpieczeństwa mieszkańców powiatu.

W spotkaniu uczestniczył P.O. I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kołobrzegu nadkom.Krzysztof  Rosiakoraz naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego asp.szt. Robert Piecyk.

Miłym zaskoczeniem były także podziękowania od policjantów, którzy wręczyli „szefowi” kołobrzeskiej jednostki pamiątkowe zdjęcie za miłe przyjęcie i dobrą atmosferę.

Przeprowadzanie adaptacji zawodowej policjantów, możliwe było dzięki porozumieniu i współpracy jednostki policji i samorządów z powiatu kołobrzeskiego.

foto. Małgorzata Abramowicz