Aktualności

ZAPOBIEGANIE ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ KORONAWIRUSA SARS-COV-2

W związku z działaniami mającymi na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 zwracamy się z apelem o ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt interesantów w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu.

Rekomendujemy składanie podań, skarg, wniosków i innych dokumentów w sprawach należących do właściwości urzędu za pośrednictwem operatorów pocztowych, elektronicznej platformy usług administracji publicznej (e-PUAP), elektronicznych skrzynek podawczych, poczty elektronicznej, faksu itp.

Powyższe nie dotyczy osób, które otrzymały wezwania do stawiennictwa,jak również innych pilnych i uzasadnionych przypadków, związanych z realizacją ustawowych zadań Policji.

Szczegółowe informacje o zasadach osobistej obsługi interesantów w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu można uzyskać:

 

                                       DYŻURNY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI

                                                                W KOŁOBRZEGU

                                                                  tel. 94 35 33 512 lub 94 35 33 511

 

                                                                                                SEKRETARIAT

                                                                           KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI

                                                                                             W KOŁOBRZEGU

                                                                                         tel. 94 35 33 505 

                                                                       e-mail : dariusz.hoc@sc.policja.gov.pl 

 

                                       WYDZIAŁ PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO

 

                                                                Naczelnik - asp. szt. Robert Piecyk

tel. 94 35 33 520

 Zastępca Naczelnika - podkom. Arkadiusz Kowalski

tel. 94 35 33 530

Kierownik Ogniwa Ruchu Drogowego - asp.Łukasz Pierzchalski (email : lukasz.pierzchalski@sc.policja.gov.pl)

tel. 94 35 33 570

Asystent  Ogniwa Ruchu Drogowego - mł.asp. Janusz Kobylak (email : janusz.kobylak@sc.policja.gov.pl)

tel. 94 35 33 556

 Kierownik Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego - asp. Łukasz Tabaczyński

tel. 94 35 33 522

Kierownik Rewiru Dzielnicowych -podkom. Krzysztof Chabaj

tel. 94 35 33 521

WYDZIAŁ PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO

tel.94 35 33 546

 

 

WYDZIAŁ KRYMINALNY

Naczelnik -  kom. Joanna Chruściel
tel. 94 35 33 540
 
 Zastępca Naczelnika - nadkom. Jacek Kalinowski
 
kierownik Referatu Dochodzeniowo śledczego -  podkom. Maciej Zaremba
tel. 94 35 33 550
 
 kierownik Referatu Operacyjno-Rozpoznawczego - .asp. Kryspin Kałwak
 tel. 94 35 33 599

SEKRETARIAT WYDZIAŁU DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZEGO

tel.94 35 33 545

 

   Posterunek Policji w Dźwirzynie 

  tel. 94 35 33 594

  Posterunek Policji w Gościnie 

  tel.  94 35 33 671

  Posterunek Policji w Rymaniu 

  tel. 94 35 33 676

  Posterunek Policji w Ustroniu Morskim

  tel. 94 35 33 686

                                                              Posterunek Policji w Dygowie

                                                                                      tel. 94 35 33 664