Aktualności

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W KOŁOBRZEGU OGŁASZA NABÓR DO SŁUŻBY.

Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu prowadzi nabór do służby. Szansę na przyjęcie w szeregi funkcjonariuszy ma każdy, kto pomyślnie przejdzie procedurę kwalifikacyjną.

Wymagania wobec kandydatów określone są w przepisach prawa. Szczegóły dotyczące kwalifikacji w podanym linku: http://www.zachodniopomorska.policja.gov.pl/sz/praca-w-policji/informacje/27,Informacje.html

Obecnie wynagrodzenie kursanta (policjant po przyjęciu do służby - 7 miesięcy) wynosi 2790 zł. netto, a po ukończeniu kursu 3300 zł. netto +  wysługa lat. Osoby poniżej 26 r.ż. zwolnione są z podatku dochodowego.

Do dyspozycji zainteresowanych jest Zespół Kadr i Szkolenia w KPP Kołobrzeg (pokój nr 213) w dniach: poniedziałek - piątek w godz. 7:30 - 15:30, telefon służbowy: 94 35 33 611, 94 35 33 612.

Najbliższe terminy przyjęć do służby w Policji:  21 kwietnia 2020 r., 13 lipca 2020 r.