Aktualności

ODPRAWA ROCZNA PODSUMOWUJĄCA PRACĘ KOŁOBRZESKIEJ JEDNOSTKI W 2019 ROKU

Wczoraj w Komendzie Powiatowej Policji w Kołobrzegu odbyła się roczna odprawa służbowa podsumowująca pracę kołobrzeskich policjantów w 2019 roku. W uroczystości wziął udział Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. Piotr Ostrowski, starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski, prezydent miasta Kołobrzeg Anna Mieczkowska, wójtowie gmin naszego powiatu, przedstawiciele współpracujących służb i instytucji.

Jak zawsze w sali konferencyjnej zasiedli policjanci, pracownicy cywilni oraz przedstawiciele związków zawodowych.

Podczas odprawy Komendant Powiatowy Policji w Kołobrzegu mł.insp. Dariusz Hoc podsumował efekty pracy jednostki w 2019 roku. Wskazał, że zadania z zakresu przeciwdziałania i zapobiegania przestępczości, ujawniania i ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń oraz dążenia do zaspokojenia potrzeb i oczekiwań społecznych w zakresie bezpieczeństwa zostały zrealizowane dobrze i na wysokim poziomie.

W zakresie ujawniania sprawców przestępstw wskaźnik wykrywalności ogólnej wyniósł 71,4%. Wykrywalność przestępstw kryminalnych wyniosła 59,5 %.

 Z najbardziej niebezpiecznych przestępstw wykryto 64,7 % spraw dotyczących bójek i pobić, 82 % .

W kategorii przestępstw gospodarczych w 2019 roku stwierdzonych zostało 188, wykrywalność wyniosła ponad 87%.

Zatrzymano 131 osób za posiadanie narkotyków.

127  kierujących usłyszało zarzuty kierowania pojazdami mechanicznymi e stanie nietrzeźwości. Odnotowano 63 wypadków drogowych  (jest to spadek do roku poprzedniego o 15 wypadków) , w wyniku których śmierć poniosło 9 osób.

Łącznie policjanci wszczęli 1883 postępowania przygotowawczych w sprawach karnych.

Komendant Powiatowy Policji w Kołobrzegu podkreślił również ogromnie istotną rolę policjantów pionu prewencji w zakresie poprawy poczucia bezpieczeństwa mieszkańców miasta i powiatu.

Główny nacisk pracy profilaktycznej, jaka miała miejsce w 2019 roku, skierowany był przede wszystkim do młodzieży szkolnej, a także seniorów. Propagowanie odpowiedzialnych zachowań realizowano w ramach programów prewencyjnych i akcji informacyjnych. Kontynuowane były programy związane z bezpieczeństwem m.in. „ Bezpieczny Senior”, „ Bezpieczne Wakacje”, „ Bezpieczne Ferie”,  a także autorskie programy „Nie bądź naiwny, nie daj się oszukać” dotyczący gry w tzw. „trzy kubki”. Nie zabrakło nowych jak „don’t hejt” i „fonoholizm”

Podkreślić należy, że do wszystkich osiągniętych przez kołobrzeską komendę wyników przyczyniła się doskonała współpraca z służbami pozapolicyjnymi oparta na wspólnych działaniach. Za pomoc, a przede wszystkim za wsparcie finansowe przeznaczone komendant podziękował władzom powiatu oraz poszczególnych gmin.

Komendant Powiatowy mł.insp. Dariusz Hoc przedstawił priorytety pracy kołobrzeskich policjantów na 2020 rok. m.in.

- Podniesienie skuteczności działań Policji w identyfikacji i zwalczaniu największych    

        współczesnych zagrożeń, w tym cyberprzestępczości.

-Wzrost skuteczności działań Policji w zwalczaniu przestępczości najbardziej 

        uciążliwej społecznie.

-Działania Policji ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

-Optymalizacja działań Policji na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa imprez 

        masowych.

- Zwiększenie efektywności działań Policji na rzecz wzmocnienia współpracy ze   

        społeczeństwem.

 -Podniesienie jakości i efektywności pracy Policji poprzez sukcesywne podwyższanie 

        kompetencji zawodowych funkcjonariuszy i pracowników Policji.

-Doskonalenie jakości zadań realizowanych przez policjantów i pracowników Policji poprzez zapewnienie optymalnych warunków pełnienia służby/pracy.

-Zwiększenie stanu etatowego !!!

Komendant Powiatowy Policji w Kołobrzegu mł.insp. Dariusz Hoc w trkacie odprawy wyróżnił czterech Policjantów którzy w ostatnim czasie wykazali się dużym  zaangażowaniem  i profesjonalizmem w realizacji powierzonych im obowiązków.

Podczas odprawy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. Piotr Ostrowski przedstawił podsumowanie wyników pracy Policjantów województwa zachodniopomorskiego oraz nakreślił cele na przyszły rok. Zaproszeni goście podziękowali policjantom za zaangażowanie i pogratulowali osiągniętych w 2019 roku wyników pracy.