"POROZMAWIAJMY O ZDROWIU I NOWYCH ZAGROŻENIACH" - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu

Aktualności

"POROZMAWIAJMY O ZDROWIU I NOWYCH ZAGROŻENIACH"

To nazwa Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Używania Substancji Psychoaktywnych w tym nowych narkotyków, adresowanego do uczniów szkół podstawowych.

Powstał on w następstwie niepokojącej sytuacji epidemiologicznej zgłaszanej przez Wojewódzką Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Szczecinie dotyczącej zatruć nowymi narkotykami, zwłaszcza u młodych osób.

Wczoraj  w ramach programu Policjant Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu przeprowadzili spotkanie z wybranymi uczniami klas siódmych Szkoły Podstawowej nr 8 w Kołobrzegu. Funkcjonariusz zachęcał do wzięcia udziału w inicjatywie która nie jest "programem o substancjach psychoaktywnych", lecz programem, który ma zapobiegać ich używaniu. Tym samym ideą jest wskazanie uczniom drogi rozwoju bez nałogów i ryzyka utraty zdrowia lub życia. Celem programu jest nie tylko zapobieganie używaniu substancji psychoaktywnych, lecz także przeciwdziałanie innym zachowaniom problemowym, które mogą występować u młodych osób. W ten sposób treści programowe wpisują się w integralne podejście do profilaktyki.