Aktualności

POMOC DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM - WSPÓLNY PROJEKT

Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej wraz z Ministerstwem wraz z Ministerstwem Sprawiedliwości realizuje zadanie pod nazwą „Udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom oraz osobom im najbliższym w województwie zachodniopomorskim”.

Celem projektu jest udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom oraz osobom im najbliższym, a w szczególności poprzez udzielanie pomocy. 

W działania projektu włączyli się dzielnicowi z terenu powiatu kołobrzeskiego którzy będą docierać do osób wskazanych do udziału w projekcie.
Osoby które będą uczestniczyć w projekcie mogą liczyć m.in. na
-pomoc prawą

-mediacyjną

-pomoc tłumacza

-psychoterapia lub pomoc psychologa

- pokrywanie kosztów kształcenia w szkołach publicznych

-finansowania okresowych dopłat do środków komunikacji

-finansowanie okresowych dopłat do zobowiązań czynszowych

-pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych

-organizowanie i finasowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

oraz wiele innych form pomocy.

W przypadku chęci uzyskania pomocy numer kontaktowy do Ośrodka Pomocy osobom pokrzywdzonym tj. 532 460 220.