DZIELNICOWI W TROSCE O BEZDOMNYCH - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu

Aktualności

DZIELNICOWI W TROSCE O BEZDOMNYCH

W związku ze spadkami temperatur policjanci otrzymują informacje na temat miejsc gdzie przebywają osoby bezdomne. W trosce o ich życie i zdrowie dzielnicowi z Kołobrzegu przeprowadzają działania prewencyjno-profilaktyczne ukierunkowane na dotarcie do takich osób by zapewnić im pomoc.

Mundurowi  kontrolowali przede wszystkim miejsca, w których przebywają osoby bezdomne. W trakcie wizyt informowali  o możliwościach wsparcia i adresach placówek pomocowych,  takich jak noclegownie czy też punkty, w których wydawane są posiłki oraz  udzielana jest opieka medyczna.

Bezdomność w wielu przypadkach wiąże się z chorobą alkoholową oraz wykluczeniem społecznym. W związku z powyższym  funkcjonariusze prowadzili również rozmowy ukierunkowane na zmianę sposobu  funkcjonowania w społeczeństwie spotkanych osób  oraz wskazywali adresy placówek świadczących usługi terapeutyczne.

Tego typu działania będą prowadzone regularnie przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu