DODATKOWE POLICYJNE PATROLE - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu

Aktualności

DODATKOWE POLICYJNE PATROLE

Od początku tygodnia szeregi policjantów z kołobrzeskiej jednostki już po raz kolejny zasilili mundurowi przechodzący proces adaptacji zawodowej. Funkcjonariusze zdobywać będą doświadczenie zawodowe pod okiem policjantów z Oddziału Prewencji Policji w Szczecini

e.
W ramach adaptacji zawodowej 6 policjantów wraz z 2 doświadczonymi policjantami z Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie będzie pełniło służbę do 23 stycznia 2020 roku na terenie podległym kołobrzeskiej komendzie.

Młodzi stażem funkcjonariusze dotychczas przeszli pozytywnie procedurę kwalifikacyjną umożliwiającą pracę w Policji. Ukończyli kurs podstawowy zakończony egzaminem i mają za sobą kilka tygodni pracy w macierzystych jednostkach.

Policyjni adepci będą kierowani w miejsca zagrożone, tam gdzie najczęściej dochodzi do zdarzeń szczególnie uciążliwych dla mieszkańców. Monitorować będą rejony parków, skwerów, placów zabaw i szkół. Zostaną oddelegowani w newralgiczne miejsca, które mieszkańcy naszego miasta zgłosili za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Zadania wykonywane przez policjantów odbywają się w systemie zmianowym, głównie w godzinach popołudniowych i nocnych w patrolach pieszych.

Pełnienie przez policjantów adeptów służb możliwe jest dzięki środkom przekazanym przez Urząd Miasta Kołobrzeg.