Odprawa roczna - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu

Aktualności

Odprawa roczna

W dniu wczorajszym w Komendzie Powiatowej Policji w Kołobrzegu odbyła się odprawa roczna podsumowująca wyniki pracy kołobrzeskich policjantów za rok 2015r.

W odprawie udział wzięli zaproszeni goście , wśród nich nadinsp. Jarosław Sawicki  Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie ,starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski , prezydent miasta Kołobrzeg Janusz Gromek przedstawiciele samorządów oraz policjanci i przedstawiciele związków zawodowych.

  
Podczas odprawy Komendant Powiatowy Policji w Kołobrzegu insp. Waldemar Trzciński omówił wyniki pracy poszczególnych pionów komendy oraz stan bezpieczeństwa na terenie powiatu kołobrzeskiego .  Na odprawie  Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie insp. Jarosław Sawicki dobrze ocenił prace policjantów i wyniki osiągnięte w 2015 roku. Na koniec podkreślił iż jednym z głównych założeń na 2016 rok jest m.in. wdrożenie „Mapy Zagrożeń”.