Aktualności

INFORMACJA DOTYCZĄCA SKRZYŻOWANIA PRZY UL. KAMIENNEJ

W związku z licznymi zapytaniami odnośnie zmian dotyczących nowej infrastruktury drogowej na skrzyżowaniu ulic Kamiennej i Al. Św. Jana Pawła, Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu informuję, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym tj.

- art. 22 ust. 4 „Kierujący pojazdem, zmieniając zajmowany pas ruchu jest zobowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który zamierza wjechać oraz pojazdowi wjeżdżającemu na ten pas z prawej strony”

 

- art. 22 ust. 5 „Kierujący pojazdem jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu oraz zaprzestać sygnalizowania niezwłocznie po wykonaniu manewru”

Założenie I:

Kierujący jadący ulicą Kamienną od strony  ulicy Koszalińskiej w kierunku  Al. Jana Pawła II po otrzymaniu sygnału na sygn S-2 nadającego barwę zieloną sygnalizującą możliwość jazdy na wprost za sygnalizator na tym pasie jest zobowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który zamierza wjechać.

Założenie II:

Kierujący jadący ulicą Kamienną od strony  ulicy Koszalińskiej w kierunku  Al. Jana Pawła II po otrzymaniu sygnału na sygn S-2 nadającego barwę czerwoną z dodatkową warunkową strzałką do skrętu w prawo koloru zielonego sygnalizującą obowiązek zatrzymania się przed sygnalizatorem „STOP” oraz możliwość jazdy na wprost za sygnalizator na tym pasie jest zobowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu na pasie ruchu, na który zamierza wjechać.

Założenie III:

Kierujący jadący ulicą Kamienną od strony  ulicy Młyńskiej w kierunku  Al. Jana Pawła II po otrzymaniu sygnału na sygn S-1 nadającego barwę zieloną sygnalizującą możliwość jazdy na wprost za sygnalizator na tym pasie ma bezwzględne pierwszeństwo przed pojazdem znajdującym się na pasie ruchu po jego prawej stronie.