POLICYJNA LEKCJA PROFILAKTYKI - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu

Aktualności

POLICYJNA LEKCJA PROFILAKTYKI

Policjanci z Wydziału Prewencji kołobrzeskiej komendy odwiedzili uczniów klas ósmej Szkoły Podstawowej nr 5 w Kołobrzeg. Tematem spotkania były używki, w tym dopalacze, cyberzagrożenia oraz odpowiedzialność karna nieletnich. Poprzez tego typu prelekcje funkcjonariusze chcą dotrzeć do wyobraźni młodych ludzi po to, aby uświadomić im jak szybko mogą przekreślić własne marzenia i życiowe plany.

Policjanci z Wydziału Prewencji kołobrzeskiej komendy zorganizowali kolejne już spotkanie z tego cyklu wśród uczniów. W trakcie pierwszej części prelekcji poświęconej uzależnieniom, młodzież aktywnie włączyła się do dyskusji, dzieląc się swoimi spostrzeżeniami i wiadomościami w tematyce dopalaczy. Funkcjonariusze przede wszystkim edukowali uczniów, uświadamiając ich o istniejących zagrożeniach i niebezpieczeństwach, jakie niesie za sobą zażywanie środków odurzających.

Przedstawiciele Policji zwrócili uwagę na konsekwencje prawne posiadania zabronionych używek. Do młodzieży najbardziej przemówiły konsekwencje prawne. Uczniowie dowiedzieli się, że cena za rozprowadzanie, udzielanie, a nawet posiadanie narkotyków jest bardzo wysoka.

Policjanci przekonywali, że środki zastępcze tzw. „dopalacze” są dużym zagrożeniem dla młodzieży, a problem uzależnień wśród młodych ludzi jest niezwykle trudny. Aby zapobiegać oraz minimalizować liczbę osób sięgających po tego typu używki, należy zwiększać ich świadomość, a także propagować zdrowy styl życia.

Na koniec spotkania policjanci poruszyli problematykę cyberprzemocy. Mundurowi omówili ten problem, jako przykład współczesnego internetowego zagrożenia dla młodych ludzi. Podczas lekcji policjanci wskazali przejawy cyberprzemocy po to, aby uświadomić uczniów w kwestii zagrożeń internetowych. Funkcjonariusze chcieli także pokazać, że oprócz pozytywnych zastosowań Internetu wiążą się z nim pewne niebezpieczeństwa. Podczas zajęć mundurowi wyjaśnili uczniom, jakie zachowania w Internecie są niebezpieczne. Szczególną uwagę zwrócili na kontakty i spotkania z osobami nieznajomymi, poznanymi w sieci.