Aktualności

DZIAŁANIA "NIECHRONIENI UCZESTNICY RUCHU DROGOWEGO"

Wczoraj policjanci Ogniwa Ruchu Drogowego kołobrzeskiej jednostki na terenie naszego powiatu przeprowadzili działania o nazwie „Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego”.

Akcja ta ukierunkowana była na ujawnianie wykroczeń popełnianych przez pieszych, oraz kierujących wobec pieszych. Jej głównym celem była poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz egzekwowanie stosowania się uczestników ruchu do przepisów ruchu dotyczących relacji kierujący – pieszy.

Wykroczenia popełniane przez pieszych to między innymi przechodzenie w miejscach niedozwolonych, przy czerwonym świetle, jak również wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd.

Do wykroczeń popełnianych przez kierujących wobec pieszych niewątpliwie zaliczyć należy omijanie pieszych na przejściu dla pieszych, nieustąpienie pierwszeństwa pieszym na przejściu dla pieszych.

Podczas tych działań funkcjonariusze kołobrzeskiej drogówki ujawnili kilkanaście przypadków złamania przepisów. Policjanci podczas działań uświadamiali zarówno pieszym jak i kierującym jak groźne w skutkach mogą być przypadki popełniania tych wykroczeń.