Policja apeluje do kierowców - ZWOLNIJ !!! - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu

Aktualności

Policja apeluje do kierowców - ZWOLNIJ !!!

W miesiącu wrześniu 2018 roku na terenie powiatu kołobrzeskiego zatrzymano 22 prawa jazdy kierowcom, którzy przekroczyli prędkość o 50 km/h w terenie zabudowanym. W pierwszych dziewięciu dniach października zatrzymano 9 praw jazdy za w/w wykroczenie. W miesiącu wrześniu ujawniono łącznie 336 przypadków przekroczenia dozwolonej prędkości. Dodatkowo zatrzymano 8 praw jazdy za jazdę po alkoholu.

W tym samym czasookresie na terenie powiatu odnotowano 7 wypadków oraz 106 kolizji. W większości przypadków powodem zdarzeń drogowych było niedostosowanie prędkości do panujących warunków.

Przypominamy, że statystyki zdarzeń drogowych w naszym powiecie są niepokojące od początku roku odnotowano 63 wypadki (2017 r.  - 73), w których śmierć poniosło 11 osób ( 2017 r. - 12), rannych zostało 69 osób ( 2017 r. - 77) i odnotowano 923 kolizje ( 2017 r. - 852).