TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu

Aktualności

TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

W ubiegłym tygodniu w GOSiR w Dźwirzynie odbył się XLI Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym na szczeblu powiatowym dla szkół podstawowych i gimnazjalnych. W turnieju udział wzięło 9 drużyn ze szkół podstawowych oraz 8 drużyn z gimnazjum. Turniej składał się z trzech etapów - rozwiązywania testu z przepisów ruchu drogowego, toru przeszkód, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.

Miejsca na szczeblu szkoły podstawowej ( drużynowo):

I miejsce Szkoła w Ustroniu Morskim

II miejsce Szkoła Podstawowa nr w Dygowie

III miejsce Szkoła Podstawowa nr 4 w Kołobrzegu

IV miejsce Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie

V miejsce Szkoła Podstawowa w Rymaniu

VI miejsce Szkoła Podstawowa w Siemyślu

VII miejsce Szkoła Podstawowa w Drzonowie

VIII miejsce Szkoła Podstawowa w Robuniu

IX miejsce Szkoła Podstawowa nr 1 w Kołobrzegu

Miejsca na szczeblu szkoły podstawowej ( indywidualnie):

I miejsce Wiktoria Rudzka z SP w Ustroniu Morskim

II miejsce Jakub Węclewski z SP w Ustroniu Morskim

III miejsce Aleksander Polguj z SP 4 w Kołobrzegu

Miejsca na szczeblu szkoły gimnazjalnej ( drużynowo):

I miejsce Gimnazjum w Rymaniu

II miejsce Gimnazjum nr 3 w Ustroniu Morskim

III miejsce Gimnazjum nr 1 w Kołobrzegu

IV miejsce Gimnazjum w Dźwirzynie

V miejsce Gimnazjum w Siemyślu

VI miejsce Gimnazjum w Dygowie

VII miejsce Gimnazjum 2 w Kołobrzegu

VIII miejsce Gimnazjum w Gościnie

Miejsca na szczeblu szkoły gimnazjalnej ( indywidualnie):

I miejsce Patryk Górnowski z Gimnazjum  w Ustroniu Morskim

II miejsce Dawid Strzechmiński z Gimnazjum w Rymaniu

III miejsce Cieślewicz Bartosz z Gimnazjum nr 2 w Kołobrzegu

Każda z osób uczestniczących w Turnieju otrzymała upominek w postaci akcesoriów rowerowych natomiast zwycięzcy indywidualni i drużynowo otrzymali:

drużynowo za zajęcie I, II, III miejsca dla swoich szkół puchary i dyplomy, indywidualnie za zajęcie I, II, III miejsca otrzymali nagrody rzeczowe w postaci rowerów górskich i kasków rowerowych.

Do dalszych eliminacji na szczeblu wojewódzkim które odbędą się w dniu 11 maja dla szkół Podstawowych i 18 maja dla szkół gimnazjalnych na terenie ZORD w Koszalinie zakwalifikowały się drużyny ze Szkoły Podstawowej w Ustroniu Morskim oraz Gimnazjum w Rymaniu.

W pomocy przy organizacji turnieju i ufundowaniu nagród rzeczowych m.in. rowerów i akcesoriów rowerowych zaangażował się Starosta Powiatu kołobrzeskiego Pan Tomasz Tamborski , Prezydent Miasta Kołobrzeg Pan Janusz Gromek oraz Wójtowie i Burmistrz Gmin : Gościno , Dygowo , Kołobrzeg , Rymań , Siemyśl , a także Fundacja Bezpieczny Powiat Kołobrzeg , Zachodniopomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Koszalinie, Troton Ząbrowo, easyTRANS Gościno, ZPD Sławoborze.

Szczególne podziękowania kierujemy dla Dyrektora GOSIR w Dźwirzynie Pana Jacka Domańskiego oraz kadry nauczycielskiej ze Szkoły w Dźwirzynie za zaangażowanie przy organizacji turnieju.