Aktualności

DZIAŁANIA „RUCH PRAWOSTRONNY” NA DROGACH POWIATU KOŁOBRZESKIEGO

Dziś na drogach powiatu kołobrzeskiego policjanci drogówki prowadzą działania pn. „Ruch prawostronny”. Akcja obejmuje drogi o co najmniej dwóch pasach ruchu w jednym kierunku. Policjanci przyglądają się kierującym, którzy nie stosowali się do zapisów kodeksu drogowego szczegółowo opisujących zasady ruchu prawostronnego.

Ustawa Prawo o ruchu drogowym nakłada na kierujących obowiązek ruchu prawostronnego. Przepisy jasno wskazują, że kierujący jest obowiązany jechać możliwie blisko prawej krawędzi jezdni. Niestety nie zawsze zmotoryzowani użytkownicy dróg pamiętają o tym obowiązku. Często na jezdniach jednokierunkowych o kilku pasach ruchu spotykamy kierujących, którzy pomimo tego, że prawy pas ruchu jest wolny, konsekwentnie przez długi czas kontynuują jazdę pozostałymi pasami ruchu. Takie zachowanie jest sprzeczne z zapisami ustawy.

Działania kołobrzeskich policjantów mają na celu kształtowanie świadomości wśród kierowców w zakresie zagrożenia i utrudnień w ruchu jakie stwarza niestosowanie się do obowiązku ruchu prawostronnego.