O BEZPIECZEŃSTWIE W SIECI I SŁUŻBIE W POLICJI - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu

Aktualności

O BEZPIECZEŃSTWIE W SIECI I SŁUŻBIE W POLICJI

Wczoraj w ramach programu „ Bezpieczna Szkoła” w Zespole Szkół Nr 1 im.H.Sienkiewicza przeprowadzono Dzień Profilaktyki.

W spotkaniu z przedstawicielem policji  na temat narkotyków oraz cyberzagrożeń uczestniczyli uczniowie wszystkich klas. Przez cały dzień, w sali teatralnej,  trwały prelekcje, dyskusje oraz rozmowy indywidualne. Odbyła się również  projekcja filmu na temat zagrożeń w sieci. Spotkanie z przedstawicielem policji miało na celu nie tylko podniesienie świadomości prawnej związanej z narkomanią, ale także poszerzenie wiedzy młodzieży na temat niebezpiecznych konsekwencji zażywania tych substancji. W trakcie spotkania omówione zostały także prawdy i mity związane z substancjami psychoaktywnymi oraz konsekwencje prawne związane z kontaktem z narkotykami. Poruszana tematyka uświadomiła również uczniom, dlaczego ważna jest profilaktyka w zakresie zapobiegania używania narkotyków. Szczególne zainteresowanie wywołał film oraz dyskusja na temat zagrożeń w sieci. Policjant prowadzący spotkanie mówił uczniom o cyberprzestępczości  i zagrożeniach , na jakie może być narażona młodzież poprzez nieumiejętne korzystanie z zasobów sieciowych. Na zakończenie spotkania omówiono zawód policjanta, wymagania a także kolejne etapy postępowania dla przyszłych kandydatów.