Aktualności

KAMPANIA TWOJE ŚWIATŁA – TWOJE BEZPIECZEŃSTWO” NA TERENIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO

Kampania realizowana będzie w celu zwrócenia uwagi na występujące w okresie jesienno – zimowym zagrożenia związane z uczestnictwem w ruchu drogowym pojazdów z niesprawnym lub nieprawidłowym oświetleniem, a tym samym propagowanie zasady „widzieć i być widocznym” w relacjach pieszy – pojazd.

  Celem projektu jest również stworzenie możliwości przeprowadzenia bezpłatnych kontroli oświetlenia na stacjach diagnostycznych – poza terminem badania technicznego.

Udział w kampanii zadeklarowało blisko 200 stacji kontroli pojazdów funkcjonujących pod patronatem Instytutu Transportu Samochodowego oraz stacje zrzeszone w Polskiej Izbie Stacji Kontroli Pojazdów.

Mając na celu poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego poprzez wyeliminowanie z ruchu maksymalnej liczby pojazdów z niesprawnym lub niezgodnym z warunkami technicznymi oświetleniem na terenie całego kraju prowadzone będą ogólnopolskie działania kontrolno – prewencyjne pn. „TWOJE ŚWIATŁA  - TWOJE BEZPIECZEŃSTWO”. 

   
Sprawdzenia świateł na stacjach, które przystąpiły do akcji, będą dokonywane w następujących terminach: 2, 9 oraz 16 grudnia 2017 roku. Ponadto kierowcy, którzy posiadają aplikację komunikatora Yanosik otrzymają na swój telefon komórkowy informację na temat lokalizacji stacji kontroli wykonujących sprawdzenia.

Do kampani na terenie powiatu kołobrzeskiego przystąpiła stacja diagnostyczna w Rymaniu  ZUCH "SAMTECH" SKP Rymań ul. Nowa 4