Z WIZYTĄ W KLASACH MUNDUROWYCH - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu

Aktualności

Z WIZYTĄ W KLASACH MUNDUROWYCH

Zawód Policjant, zagrożenia ze strony używek oraz konsekwencje prawne czynów - to główne tematy, jakie zostały poruszone podczas spotkania Policjantów Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu z uczniami Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie.

Prelekcje odbyły się w ramach programu pod nazwą "Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny".

Głównym celem programu jest jest podnoszenie bezpieczeństwa w placówkach oświatowych. Jej odbiorcami byli uczniowie klas mundurowych.

Wśród głównych tematów, jakie zostały poruszone podczas spotkania, był m.in. zawód policjant. Policjanci przedstawili szczegółowo wymagania a także kolejne etapy postępowania dla przyszłych kandydatów.

Kolejnym ważnym tematem były używki, w tym alkohol, papierosy, narkotyki i dopalacze. Funkcjonariusze omówili zagrożenia zdrowotne oraz skutki prawne związane z ich używaniem.

Odpowiedzialność prawna oraz konsekwencje ponoszenia odpowiedzialności za swoje czyny to kolejny ważny temat poruszony podczas spotkania z uczniami technikum. Przekazane informacje miały przybliżyć im wiedzę na temat skutków prawnych, jakie ponosi nieletni za popełnione przestępstwa czy wykroczenia.