PRZYGOTOWANIA PRZED PIERWSZYM DZWONKIEM - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu

Aktualności

PRZYGOTOWANIA PRZED PIERWSZYM DZWONKIEM

W ostatnich dniach wakacji mało kto myśli o powrocie do szkoły i codziennych obowiązków. Kołobrzescy policjanci już teraz w trosce bezpieczeństwo najmłodszych użytkowników dróg przygotowują się do wzmożonego ruchu na drogach w rejonie placówek oświatowych, sprawdzają prawidłowość oznakowania w obrębie szkół i przedszkoli oraz jego czytelność.

Z początkiem września ruszy policyjna akcja „Bezpieczna  droga do szkoły”. Są to ogólnopolskie działania, które rozpoczynają się wraz z początkiem każdego roku szkolnego. Policjanci pojawią się przy szkołach, by pomóc najmłodszym bezpiecznie przejść przez jezdnię, a także przypomnieć im o obowiązujących na drodze zasadach. Patrole pojawią się także na drogach dojazdowych do szkoły, by zwrócić uwagę zmotoryzowanych na to, że po ulicach porusza się dużo więcej najmłodszych użytkowników dróg, zachowajmy zatem szczególną ostrożność i czujność.

Jednak już w sierpniu, jeszcze przed pierwszym dzwonkiem, policjanci na terenie całego powiatu sprawdzają stan oznakowania dróg w rejonie placówek oświatowych oraz weryfikują czy sygnalizacja świetlna działa prawidłowo. Mundurowi kontrolują czy znaki drogowe umieszczone są zgodnie z obowiązującymi przepisami, czy nie są zniszczone i są czytelne dla użytkowników dróg. Brak odpowiedniego oznakowania może bowiem prowadzić do obniżenia poziomu bezpieczeństwa na drodze.

Szczególną uwagę policjanci zwracają na znaki pionowe i poziome, które stosuje się w celu oznakowania przejść dla pieszych. Mundurowi sprawdzają czy znaki poziome nie starły się, a pionowe są dobrze widoczne i zgodnie ze swoją funkcją informują oraz ostrzegają o miejscu, gdzie należy zachować szczególną ostrożność. To właśnie po tzw. zebrach w rejonach szkół od września będzie przemieszczało się tysiące dzieci.

Weryfikacji podlega także stan techniczny istniejących urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz oświetlenie dróg w rejonach przyszkolnych. Wszelkie nieprawidłowości są przekazywane zarządcom dróg, by jeszcze przed pierwszym dzwonkiem uzupełnić ewentualne braki i dokonać koniecznych napraw.