TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu

Aktualności

TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

Dzisiaj w Szkole Podstawowej nr 6 w Kołobrzegu odbył się XL Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym na szczeblu powiatowym dla szkół podstawowych i gimnazjalnych. W turnieju udział wzięło 9 drużyn ze szkół podstawowych oraz 8 drużyn z gimnazjum. Turniej składał się z trzech etapów - rozwiązywania testu z przepisów ruchu drogowego, toru przeszkód, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.


 

Miejsca na szczeblu szkoły podstawowej ( drużynowo):

 

I miejsce Szkoła w Ustroniu Morskim

II miejsce Szkoła Podstawowa nr 4 w Kołobrzegu

III miejsce Szkoła Podstawowa w Dygowie

IV miejsce Szkoła Podstawowa nr 6 w Kołobrzegu

V miejsce Szkoła Podstawowa w Rymaniu

VI miejsce Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie

VII miejsce Szkoła Podstawowa w Siemyślu

VIII miejsce Szkoła Podstawowa w Gościnie

IX miejsce Szkoła Podstawowa nr 8 w Kołobrzegu

 

Miejsca na szczeblu szkoły podstawowej ( indywidualnie):

 

I miejsce Wiktoria Rudzka z SP w Ustroniu Morskim

II miejsce Robert Żolik z SP w Ustroniu Morskim

III miejsce Igor Babyn z SP 4 w Kołobrzegu

 

Miejsca na szczeblu szkoły gimnazjalnej ( drużynowo):

I miejsce Gimnazjum w Ustroniu Morskim

II miejsce Gimnazjum nr 3 w Kołobrzegu

III miejsce Gimnazjum nr 1 w Kołobrzegu

IV miejsce Gimnazjum w Rymaniu

V miejsce Gimnazjum w Siemyślu

VI miejsce Gimnazjum w Dygowie

VII miejsce Gimnazjum w Dźwirzynie

VIII miejsce Gimnazjum w Gościnie


Miejsca na szczeblu szkoły gimnazjalnej ( indywidualnie):

I miejsce Marcin Brzóska z Gimnazjum nr 1 w Kołobrzegu

II miejsce Klaudia Ciesak z Gimnazjum nr 3 w Kołobrzegu

III miejsce Daniel Makowski z Gimnazjum w Ustroniu Morskim

 

Zwycięskie drużyny za zajęcie I, II, III miejsca otrzymały dla swoich szkół puchary i dyplomy.

Zwycięzcy indywidualnie za zajęcie I, II, III miejsca otrzymali nagrody rzeczowe w postaci rowerów górskich.

Wszyscy uczestnicy i opiekunowie drużyn otrzymali pamiątkowe pucharki za uczestnictwo w turnieju .

Do dalszych eliminacji na szczeblu wojewódzkim które odbędą się w dniu 18 maja dla szkół Podstawowych i 25 maja dla szkół gimnazjalnych na terenie Gimnazjum w Przelewicach (pow. Pyrzycki) zakwalifikowały się drużyny ze Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Ustroniu Morskim.


 

W pomocy przy organizacji Turnieju i ufundowaniu nagród rzeczowych m.in. rowerów i akcesoriów rowerowych zaangażował się Starosta Powiatu kołobrzeskiego Pan Tomasz Tamborski , Prezydent Miasta Kołobrzeg Pan Janusz Gromek oraz Wójtowie i Burmistrz Gmin Dygowo , Kołobrzeg , Rymań , Siemyśl , Gościno a także Fundacja Bezpieczny Powiat Kołobrzeg i Zachodniopomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Koszalinie.

Szczególne podziękowania kierujemy dla Dyrekcji oraz kadry nauczycielskiej ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Kołobrzegu za zaangażowanie przy organizacji jubileuszowego turnieju.