Aktualności

UROCZYSTE OBJĘCIE STANOWISKA KOMENDANTA I PRZYWITANIE ZE SZTANDAREM

Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie mł. insp. Jacek Cegieła rozkazem personalnym powołał z dniem 20 kwietnia 2017 roku na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Kołobrzegu podinsp. Dariusza Hoc oraz na I Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Kołobrzegu nadkom.Roberta Demidziuka.

Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie mł. insp. Jacek Cegieła z dniem 29 grudnia 2016 roku powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Kołobrzegu podinsp.Dariuszowi Hoc. Wcześniej podinsp. Dariusz Hoc był I zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Kołobrzegu. Dzisiaj przyszedł czas na przedstawienie Komendanta Powiatowego Policji w Kołobrzegu podinsp. Dariusza Hoc, który oficjalnie objął stanowisko i przywitał się ze sztandarem. Na tej samej uroczystości oficjalnie mianowany na stanowisko I zastepcy Komendanta Powiatowego Policji w Kołobrzegu został nadkom.Robert Demidziuk.

 

Nowy szef kołobrzeskiego garnizonu pełni służbę w Policji od 1996 r. Swoje pierwsze kroki stawiał w Komendzie Rejonowej Policji w Kołobrzegu, gdzie pełnił służbę w wydziale kryminalnym. Następnie przeniósł się do Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. W 2001 roku awansował na stopień oficerski. Od 2005 roku pełnił służbę w Koszalińskim Wydziale Centralnego Biura Śledczego Policji.W 2012 roku znowu powrócił do Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu i objął stanowisko zastępcy a następnie Naczelnika Wydziału Kryminalnego.

Przez ostatnie 4 miesiące podinsp. Dariusz Hoc pełnił powierzone mu obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Kołobrzegu.


Podczas wręczenia rozkazu personalnego nowemu komendantowi powiatu kołobrzeskiego Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie mł. insp. Jacek Cegieła wręczył również rozkaz personalny nadkom. Robertowi Demidziukowi, który został mianowany na stanowisko 1 Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Kołobrzegu.

 

W uroczystej zbiórce udział wzięli między innymi Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie mł. insp. Jacek Cegieła, wicewojewoda zachodniopomorski Marek Subocz członkowie Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego AnnaMieczkowska oraz Henryk Carewicz, Starosta Kołobrzeski Tomasz Tamborski , prezydent miasta Kołobrzeg , przedstawiciele władz gminnych powiatu kołobrzeskiego, wymiaru sprawiedliwości, a także wszyscy przedstawiciele służb mundurowych.

foto. M.Świderski